Vladimír Birgus
Texts
Texts
Texts
 

    LITERATURA (VYBRANÉ UKÁZKY)

Václav Zykmund: Vladimír Birgus. Fotoforum (Oslo), 1982, č. 3, s. 40-41.

Záložka knihy „Cosi nevyslovitelného

Pospěch, Tomáš: text ke knize „Cosi nevyslovitelného

Ján Šmok: Vladimír Birgus. In: Contemporary Photographers. St. James Press, Detroit a Londýn 1995, s. 100.

Aleš Kuneš: „Na cestě“ s fotografickými dokumenty Vladimíra Birguse.
Denní Telegraf (Praha) 2. 4. 1997.


Václav Podestát: Vladimír Birgus. Cosi nevyslovitelného.
Imago (Bratislava), 2002, č. 14, s. 16-17.


Lubowicz, Elzbieta: Vladimír Birgus – Cosi nevyslovitelného.
Katalog, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2004.


Josef Chuchma: Svět nás bere na vědomí. Týden, 2003, č. 44, s. 44-48.

Tomasz Czech: Niewyslowione. Fotografie Vladimira Birgusa. Biuletyn Fotograficzny (Kraków), 2004, č. 11, s. 22-25. Překlad Martin Štěrba.

Petr Volf: Plynulá cesta. Časopis Reflex 35/2005.

Ireneusz Zjeźdźalka: Okraje reality Vladimíra Birguse. Fotografie Magazín, 2007, č. 5, s. 32-41.

 

    LITERATURA

Zykmund, Václav (pseudonym Alena Šlachtová): Vladimír Birgus.
Katalog, Galerie mladých, Brno 1976.

Klimpl, Petr: Vladimír Birgus.
Československá fotografie, 1977, č. 4, s.180-184.

Dufek, Antonín: Skupina Dokument.
Československá fotografie, 1978, č. 11, s. 488-491.

Klimpl, Petr: Vladimír Birgus.
Reflexions (Amsterdam), 1978, č.12, s. 4-5.

Ihrke, Gerhard: Vladimír Birgus.
Fotografie (Leipzig), 1979, č. 4, s.145-193.

Zykmund, Václav (pseudonym Alena Nádvorníková): Cosi nevyslovitelného ve fotografiích Vladimíra Birguse. Revue Fotografie, 1980, č. 2, s. 36-39.

Zykmund, Václav: Vladimír Birgus.
Fotoforum (Oslo), 1982, č. 3, s. 40-46.

Soller, Georg: Im Bild: lauter Gerechte.
Fotomagazin (München), 1983, č. 7, s. 33-34.

Tesáková, Juliana: Fotografie Vladimíra Birgusa a Josefa Pokorného o súčasnosti. Výtvarníctvo-fotografia-film (Bratislava), 1984, č. 6, s. 13.

Hruška, Martin: Člověk na fotografiích Vladimíra Birguse.
Československá fotografie, 1985, č.2, s. 68-76.

Kosińska, Barbara: Birgus, Maršálek, Friedlaender.
Fotografia (Warszawa), 1985, č. 1, s.18-22.

Van der Spek, Dirk: Vladimír Birgus.
Focus (Amsterdam), 1985, č. 9, s. 24-29.

Zykmund, Václav (pseudonym Alena Nádvorníková): Vladimír Birgus.
Reflexions (Amsterdam), 1985, č. 21, s. 4-5.

Dufek, Antonín: Vladimír Birgus.
Černobílá fotografie. Odeon, Praha 1987, s. 110-111.

Šmok, Ján: Irgend etwas Unausgesprochenes – Fotografíen von Vladimír Birgus.
Fotografie (Leipzig), 1988, č.12, s. 448-455.

Dufek, Antonín: Dokument. Vladimír Birgus, Petr Klimpl, Josef Pokorný.
Katalog, Dům umění města Brna, Brno 1988.

Kosińská, Barbara: Fotografia jako czubek góry lodowej. Rozmowa s Vladimirem Birgusem. Foto (Warszawa), 1989, č. 1, s. 9-11.

Šolc, Ladislav: Fotografie Vladimíra Birguse.
Revue Fotografie,1989, č. 1, s. 50-57.

Timofejev, Valerij: Subjektivnyj fotodokument.
Sovetskoje foto (Moskva), 1989, č. 11, s. 45-47.

Balajka, Petr: Subjektivní dokumenty.
Československá fotografie, 1991, č. 3, s. 10.

Balajka, Petr: Vladimír Birgus.
Foto Professional News (Chemnitz), 1991, č. 2, s.19-21.

Zollner, Manfred: Vladimír Birgus – Lenins Lido.
Fotomagazin (München), 1992, č. 4, s. 36-41.

Hruška, Martin – Lacina, Jan: Barvosvět.
Reflex (Praha), 1993, č. 4, s. 58 - 61.

Šmok, Ján: Vladimír Birgus.
In: Contemporary Photographers. St. James Press,
Detroit & London 1995, s. 98-100.

Silverio, Robert: Vladimír Birgus.
Mesiac fotografie 1996 – Month of Photography 1996.
Nadácia FOTOFO, Bratislava 1986, s. 32 - 35.

Volf, Petr: Vladimír Birgus – Cosi nevyslovitelného.
Reflex (Praha), 1997, č. 15, s. 55.

Balajka, Petr – Šmok, Ján – Vojtěchovský, Miroslav: Vladimír Birgus.
Katalog, Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Opava 1997.

Vránová, Jana: Fotografie Vladimíra Birguse.
Ateliér (Praha), 1997, č. 25, s. 7.

Vránová, Jana: Vladimír Birgus.
Katalog, Galerie Caesar, Olomouc 1998.

Podestát, Václav: Vladimír Birgus: Niewyslowione / Unspoken.
Katalog, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2001.

Kosińska, Barbara: Wokól dokumentu: fotografie Vladimír Birgus.
Pozytyw (Warszawa), 2001, č. 11, s. 48-49.

Zachorska, Izabela: Birgus na ulicy.
Bez pretekstu (Poznań), 2001, č. 2.

Podestát, Václav: Coś niewyslowionego. O fotografii Vladimíra Birgusa.
Kwartalnik Fotografia (Września), 2001, č. 6, s. 12-17.

Šmok, Ján: Vladimír Birgus – Fotografie 1976-1996.
Katalog, Galeria Fotografii pf, Poznań 2001.

Stignějev, Valerij: Vladimír Birgus.
Portfolio (Moskva), 2002, č. 2, s. 38-43.

Pospěch, Tomáš: Mlčenlivá řeč nevyslovitelného.
Fotografie Magazín (Praha), 2002, č. 11, s. 17-22.

Lubowicz, Elzbieta: Rzeczy i cienie. Fotografia postartystyczna Vladimíra Birgusa. Format (Wroclaw), 2002, č. 41, s. 71-72.

Podestát, Václav: Vladimír Birgus – Something Unspeakable.
Imago (Bratislava), 2002, č. 14, s. 16-23.

Brudna, Denis: Vladimír Birgus. Etwas Unaussprechliches.
Photonews (Hamburg), 2002, č. 11, s. 14-15.

Pospěch, Tomáš: Birgusova mlčenlivá řeč.
Salon – Právo 9. 1. 2003.

Frajerová, Blanka: Nevyslovitelné postřehy Vladimíra Birguse.
Večerník Praha 14. 1. 2003.

Váňová, Magdalena: Birgusovy snímky působí surrealisticky.
Hospodářské noviny 15. 1. 2003.

Vitvar, Jan H.: Fotografií až do hlubin skutečnosti.
Mladá fronta Dnes 18. 1. 2003.

Volf, Petr: Vladimír Birgus.
Reflex, 2003, č. 3.

Lubowicz, Elzbieta: Vladimír Birgus: Fotografie 1992-2002.
Ateliér, 2003, č. 3.

Pospiszyl, Tomáš: Vladimír Birgus: Cosi nevyslovitelného.
Týden, 2003, č. 8, s. 83.

Dolanová, Lenka: Okamžiky, které (jako by) nebyly.
Literární noviny, 2003, č. 9, s. 13.

Rother, Hans-Jörg: Leben und streben lassen.
Der Tagesspiegel (Berlin) 16. 3. 2003.

Boukal, David: Vladimír Birgus: Something Unspeakable.
Imago, 2003, č. 15, s. 66-67.

Kaszewski, Cezary: Symboliczny kolor fotografii. Wystawa prac wybitnego czeskiego artysty w Galerii BWA Awangarda. Slowo Polskie 11. 6. 2003.

Vasdeki, Joanna: Vladimír Birgus – Kati aneipoto.
Fotografos (Athens), 2003, č. 7, s. 48-55.

Chuchma, Josef: Svět nás bere na vědomí. Rozhovor s Vladimírem Birgusem.
Týden, 2003, č. 44, s. 44-48.

Nesnídal, Davis: Když jde učitel s kůží na trh. Nevyslovitelná poezie všednosti.
Mladý svět, 2003, č. 42, s. 33.

Lubowicz, Elzbieta: Vladimír Birgus – Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable. Katalog, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2004.

Čekijos fotografijos pristato dešintmečiu cikla. Lietovos rytos (Vilnius) 17. 9. 2004.

Vilgus, Petr: Vladimír Birgus – Jsem pozorovatel. (Rozhovor). DIGI (Brno), 2004, č. 5, s. 82-84.

Czech, Tomasz: Niewyslowione. Fotografie Vladimíra Birgusa. Biuletyn Fotograficzny (Kraków), 2004, č. 11, s. 22-25.

Tomasz Czech: Vladimír Birgus – Nauczyłem sie rozumieć samego siebie. (Interview). Biuletyn Fotograficzny (Kraków), 2004, č. 12, s. 21-25, 2005, s. 14-17.

Basia Sokolowska: Vladimír Birgus. (Interview). Hot Shoe (London), 2005, č. 136 (June/July), s. 14-19.

Vladimír Skýpala: Vladimír Birgus. Magisterská diplomová práce, FPF SU Opava 2005. 220 stran.

Vladimír Birgus. In: Heller, Jiří – Kristián, Pavel (ed.): Naučte se komponovat kreativně. Zoner Press, Brno 2005, s. 8-13.

Daniel Petřina: Vladimír Birgus. Xantypa, 2006, č. 2, s. 68 – 71.

Blanka Poláková: Rozhovor s vedoucím ITF Vladimírem Birgusem. Ateliér, 2006, č. 16-17, s. 7.

Ireneusz Zjeźdźałka: Krawedzie realności Vladimíra Birgusa. Szafa – magazyn literacko-artystyczny (Cieszyn), 2006, č. 22, s. 17-22.

Petr Vilgus: Vladimír Birgus. (Interview). DIGI Foto, 2006, č. 3. s. 20-21.

(iz): Fotograf Birgus: Cosi nevyslovitelného. Hradecký deník 10. 11. 2007.

(mar): Vladimír Birgus zachycuje dva souběžné světy. Mladá fronta Dnes (Hradec Králové) 11. 4. 2007.

Ireneusz Zjeźdźalka: Okraje reality Vladimíra Birguse. Fotografie Magazín, 2007, č. 5, s. 32-41.

(b): Čeh Birgus u „Badrovu“. Večernji list (Zagreb) 5. 9. 2007.

M. Z.: Izložba češkog Fotografa Vladimira Birgusa. Vizualni dnevnik intimnih trenutaka. Novi list (Zagreb) 8. 9. 2007.

Primorac, Branka: Vladimir Birgus, češki fotograf svjetskoga glasa: Volio bih fotografirati Zagreb koji se mijenja. Večernji list (Zagreb) 8. 9. 2007.

Vujanović, Barbara: Fotografije praškogo profesora. Vjesnik (Zagreb) 10. 9. 2007

 

    ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY

Auer, Michéle & Michel: Photographers Encyclopaedia International 1839 to the Present. Camera Obscura, Hermance / Genéve 1985.

Dufek, Antonín: Vladimír Birgus.
Černobílá fotografie. Odeon, Praha 1987, s. 110 - 111.

Dufek, Antonín: Vladimír Birgus.
Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993, s. 30 - 31.

Kdo je kdo v České republice 94 / 95.
Modrý jezdec, Praha 1994, s. 46.

Balajka, Petr: Vladimír Birgus.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění.
Academia, Praha 1995, s. 70 - 71.

Contemporary Photographers.
St. James Press, Detroit + London 1995, s. 98-100.

Dictionary of International Biography.
IBC, Cambridge 1996, s. 31.

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století.
Agentura Kdo je kdo, Praha 1998, s. 46.

Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích. 1. díl A-B.
Encyklopedie Diderot, Praha 1999, s. 413.

Universum. Všeobecná encyklopedie. 1. díl A-B.
Odeon, Praha 2000, s. 565.

Universum. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1. díl A-F.
Odeon, Praha 2002, s. 260.

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti.
Agentura Kdo je kdo, Praha 2002, s. 40.

Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. A-L.
Ottovo nakladatelství, Praha 2003, s. 141.

 
Cannes, 1980