Vladimír Birgus
Texts
Texts
Texts
 

    KNIHY

Česká fotografie 90. let  
   
Česká fotografická avantgarda  
   
Jaroslav Rössler  
   
Vladimír Birgus  
   
European Photography Guide  
   
Rössler2  
   
Czech Photography  
   
Wiškovský  
   
 
   
Drtikol  
   
František Drtikol  
   
   
Vladimír Birgus  

Miroslav Bílek. Profil, Ostrava 1982

Město. Práce, Praha 1984 (s Miroslavem Huckem a Pavlem Jasanským).

Milan Borovička. Profil, Ostrava 1984.

Informatorium II. (Fotografie.) Mladá fronta, Praha 1984.

USA. Gondrom Verlag, München 1988; Comptoir du Livre, Paris 1990; Muza, Warszawa 1992; Pressfoto, Bratislava 1992 (s Ivo Petříkem).

František Drtikol. Odeon, Praha 1986, 1989 (s Antonínem Braným).

Československo 89. Panorama, Praha 1990.

Tchechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln – Edition Braus, Heidelberg 1990 (s Miroslavem Vojtěchovským).

Vývoj československé fotografie v datech 1945-1989. SPN, Praha 1990.

Das einsame Wesen. Text Frank Matthä-Hollitzer. Bohl, Eisenach 1991.

Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993 (s Petrem Balajkou, Antonínem Dufkem, Ĺudovítem Hlaváčem, Martinem Hruškou, Pavlem Scheuflerem a Ladislavem Šolcem).

Fotograf František Drtikol. Prostor, Praha 1994.

Jindřich Marco – Hořká léta – Evropa 1945-1947. Orbis, Praha 1995.

Jistoty a hledání v české fotografii 90. let (s Miroslavem Vojtěchovským).

European Photography Guide 6. European Photography, Göttingen 1997 (s Petrem Badgem).

František Drtikol – Modernist Nudes. Robert Koch, San Francisco 1997.

Beaute Moderne – Les avant-gardes photographiques tchéques 1918-1948. Mission du patrimoine photographique, Paris 1998 (s Pierrem Bonhommem).

Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s. KANT, Praha 1998 (s Miroslavem Vojtěchovským).

Česká fotografická avantgarda 1918-1948. KANT, Praha 1999.

Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948. Arnoldsche, Stuttgart 1999.

Fotografie v českých zemích 1839-1999. Grada, Praha 1999 (s Pavlem Scheuflerem).

Photographer František Drtikol. KANT, Praha 2000.

František Drtikol. KANT, Praha 2000.

European Photography Guide 7. European Photography, Göttingen 2000 (s Petrem Badgem).

Akt v české fotografii, KANT, Praha 2000 (s Janem Mlčochem).

Laterna Magica. Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwischenkriegszeit. Rupertinum, Salzburg 2000 (s Margit Zuckriegl a Antonínem Dufkem).

Jaroslav Rössler. TORST, Praha 2001.

Maestri della fotografia dell’avanguardia ceca negli anni Venti e Trenta / Masters of the Czech Avant-Garde Photography of the 1920’s and the 1930’s. Silvana Editoriale, Milano 2001 (s Margit Zuckriegl).

Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948. The MIT Press, Cambridge & London 2002.

Jaroslav Rössler – fotografie, koláže, kresby. KANT, Praha 2003 (s Janem Mlčochem).

Jaroslav Rössler – Czech Avant-Garde Photographer. The MIT Press, Cambridge & London 2004 (s Janem Mlčochem).

Akt w fotografii czeskiej 1960-2000. BWA, Wroclaw 2003.

Vladimiír Birgus: Cosi nevyslovitelného – Something Unspeakable. Text Tomáš Pospěch. KANT, Praha 2003.

Evžen Sobek: Ecce homo. Brno 2004.

Vladimír Birgus: Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografie 1981-2004. Text Elźbieta Lubowicz. KANT, Praha 2004.

Jiří Křenek. KANT, Praha 2004.

Spolupráce na řadě dalších knih, například Contemporary Masterworks (Londýn a Chicago 1991), Contemporary Photographers (Detroit a Londýn 1995), Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Praha 1995), Die Kunst der Abstrakten Fotografie / The Art of Abstract Photography (Stuttgart 2002) aj.

Birgus, V., Mlčoch, J.: Česká fotografie 20. století. UPM a KANT, Praha 2005. 164 s. ISBN 80-86217-89-2.

Birgus, V., Mlčoch, J.: Czech Photography of the 20th Century. UPM a KANT, Praha 2005. 164 s. ISBN 80-86217-90-6.

Birgus, V.: Eugen Wiškovský. Torst, Praha 2005. 144 s.
ISBN 80-7215-266-1 (česky a anglicky).

Birgus, V., Mlčoch, J.: Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography. KANT, Praha 2005. 2. vydání (česky a anglicky).

Birgus, V. (ed).: Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006. Slezská univerzita, Opava 2006, 228 s.
ISBN 80-7248-378-1 (česky a anglicky).

Birgus, V.: František Drtikol. Actes sud / Photo Poche, Arles 2007, 142 s.
ISBN 978-2-7427-4856-3 (francouzsky).

Birgus, V., Mlčoch, J.: Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn / KANT, Praha, 2009. 360 stran. ISBN: 978-80-86970-96-7.

Gustav Aulehla. Fotografie / Photographs 1957-1990. KANT, Praha 2009, 108 stran, ISBN 978-80-86970-99-8.

Birgus, V. , Pospěch, T. : Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948-1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989. KANT, Praha 2009. 126 s. ISBN 97-80-7437-005-2.

Birgus, V., Mlčoch, J.: Česká fotografie 20. století. KANT, Praha 2009, 392 stran. ISBN 978-80-86970-015-1.

Birgus, V., Mlčoch, J.: Czech Photography of the 20th Century. KANT, Praha 2009, 392 stran. ISBN 978-80-86970-016-8.

Birgus, V. , Mlčoch, J.: The History of Czech Photography 1900 – 1938. In: Macek, V.: (ed.): The History of European Photography 1900-1938. Volume I. Central European House of Photography, Bratislava 2010, str. 126 – 154. ISBN 978-80-85739-55-8.

Birgus, V.: Zdeněk Tmej. The Alphabet of Spiritual Emptiness. Errata Editions, New York 2011. 172 stran. ISBN 978-1-935004-18-9.

Birgus, V. (ed.): Opavská škola fotografie. Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Opava School of Photography. Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Slezská univerzita, Opava 2011. 296 stran. ISBN 978-80-7248-654-0.


    OCENĚNÍ

Mezinárodní festival Primavera Fotográfica, Barcelona 2000 – Grand prix za nejlepší fotografickou knihu let 1998-1999 (Česká fotografická avantgarda 1918-1948).

Mezinárodní festival Měsíc fotografie, Bratislava 2000 – hlavní cena v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy v letech 1999 – 2000 (Česká fotografická avantgarda 1918-1948).

2002 – Golden Light Book Award za nejlepší knihu z historie fotografie vydanou v USA v roce 2002 (Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948).

Řada cen v soutěžích Nejlepší fotografická publikace roku a Nejkrásnější kniha ČR.

 
download BERLIN, 1993