Vladimír Birgus
Texts
Texts
 

    TEXTS IN MAGAZINES AND CATALOGUES UNTIL 2000

Filmy Čeňka Zahradníčka v Burianových inscenacích,
Panoráma – sborník filmových teoretických statí
, 1976, No. 4, p. 48-61.

Počátky využití filmu na českém jevišti.
Panoráma – sborník filmových teoretických statí, 1977, No. 4, p. 36-42.

Mladá fotografie: Josef Pokorný. 
Československá fotografie,
1977, No. 7, p. 324.

Nerozhodující okamžik.
Československá fotografie,
1978, No. 3, p. 110-111.

Mladá fotografie: Dana Kyndrová.
Československá fotografie,
1978,  No. 3, p. 132-136.

Deset mladých fotografů.
Československá fotografie, 1978, No. 4, p. 164-171.

Mladá fotografie: Jindřich Štreit.
Československá fotografie, 1978, No. 6, p. 278-280.

Mladá fotografie: Ostrava ve fotografiích Viktora Koláře.
Československá fotografie, 1978, No. 12, p. 564-568.

Černý dům Colina Jonese.
Revue Fotografie, 1978, No. 2, p. 27-30.

Fotografie na Edinburghském festivalu.
Československá fotografie,
1979,  No. 2, p. 61.

Fotografické galerie: Kabinet fotografie Severočeského muzea Liberec.
Československá fotografie, 1979, No. 1, p. 13.

Fotografické galerie: Kabinet fotografie Jaromíra Funkeho v Brně.
Československá fotografie, 1979, No. 3, p. 109.

Fotografické galerie: Galerie Canon v Amsterodamu.
Československá fotografie, 1979, No. 5, p. 205.

Současná slovenská fotografie v Liberci.,
Československá fotografie, 1979, No. 10, p. 468.

Konfrontace polské fotografie.
Československá fotografie, 1979, No. 12, p. 536.

Fotografické svědectví Homera Sykese.
Revue Fotografie, 1979, No. 2, p. 24-29.

Fotografické školství v Polsku.
Revue Fotografie
, 1979, No. 4, p. 10-11.

Ženy na fotografiích Milana Borovičky.
Revue Fotografie
, 1979, No. 4, p. 42-45.

Styl niedecydujacych momentów we wspólezesnej fotografii socjalno dokumentarnej.
Catalogue, Galeria Jasczurowa, Kraków 1979.

Film v nemeckých a sovietskych divadlách do 2. svetovej vojny.
Slovenské divadlo, 1979, No. 4, p. 507-516.

Humanistický dokument Ľubomíra Stacha.
Catalogue, Galéria Profil, Bratislava 1979.

Galerie fotografů v Londýně.
Československá fotografie, 1980, No. 2, p. 61.

Fotografické výstavy na Photokině.
Československá fotografie, 1980, No. 2, p. 64.

Galerie GN v Gdaňsku.
Československá fotografie, 1980, No. 2, p. 109.

Výstavní síň Fotochema v Praze.
Československá fotografie, 1980, No. 4, p. 157.

Čejkovy Petrovice.
Československá fotografie, 1980, No. 5, p. 200.

Ještěří galerie v Krakově.
Československá fotografie, 1980, No. 5, p. 205.

Fotografické galerie: Galerie Fiolet v Amsterodamu.
Československá fotografie, 1980, No. 7, p. 301.

Piktorialismus, čili zmatek nad zmatek.
Československá fotografie, 1980, No. 10, p. 446.

Dvě výstavy starých fotografií.
Revue Fotografie, 1980, No. 1, p. 72-73.

Prodejní výstava fotografií.
Revue Fotografie, 1980, No. 3, p. 82-83.

Fotografie v meziválečných inscenacích E. F. Buriana. In: Sborník Aktuálnost československé meziválečné fotografie, Dům umění města Brna, Brno 1980, p. 39-53.

Jindřich Štreit.
Catalogue, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál, 1980.

Jacob August Riis.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 2 p. 36-37.

Maxim Petrovič Dmitrijev.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 4, p. 84-85.

Robert Demachy.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 6 p. 134-136.

Alfred Stieglitz.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 8 p. 182-184.

Lewis Wickes Hine.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 10, p. 230-232.

Karl Blossfeldt.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1980, No. 12, p. 278-279.

Dokumentární fotografie na FAMU.
Catalogue, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín, 1980.

Miroslav Sychra.
Catalogue, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc, 1980.

Černá Amerika objektivem Valerie Wilmerové.
Československá fotografie, 1981, No. 1, p. 20.

Novosvětská setkání Viktora Koláře.
Československá fotografie, 1981, No. 7, p. 305.

Moravská galerie, rozhovor o fotografické sbírce Moravské galerie s Antonínem Dufkem. Československá fotografie, 1981, No. 9, p. 397.

Fotografie v meziválečných inscenacích E. F. Buriana.
Revue Fotografie
, 1981, No. 1, p. 78-81.

Dokumentární fotografie z FAMU.
Revue Fotografie
, 1981, No. 2, p. 28-35.

Kolářova Ostrava.
Revue Fotografie
, 1981, No. 3, p. 42-47.

Fotografie v Arles.
Revue Fotografie, 1981, No. 4, p. 82-84.

Paul Strand.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1981, No. 3, p. 60-61.

Jacques-Henri Lartique.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1981, No. 8, p. 180-181.

Sociální fotografie USA I.
Světová literatura, 1981, No. 1, p. 206-231.

Sociální fotografie USA II.
Světová literatura, 1981, No. 2, p. 220-245.

Miroslav Bílek.
Catalogue, Dům umění města Brna, Brno 1981.

FAMU v Oberhausenu a Karlových Varech.
Československá fotografie, 1982, No. 1, p. 20-29.

Fotografické muzeum ve Stockholmu.
Československá fotografie, 1982, No. 2, p. 61.

Venkovské slavnosti Romualdase Požerskise.
Československá fotografie, 1982, No. 2, p. 68-76.

Několik poznámek k fotografické kritice.
Československá fotografie, 1982, No. 3, p. 110-111.

Galeria il diaframma Canon v Miláně.
Československá fotografie, 1982, No. 4, p. 157.

Hudečkovy maturity.
Československá fotografie, 1982, No. 6, p. 248-2.

Galerie Wilde v Kolíně nad Rýnem.
Československá fotografie, 1982, No. 6, p. 253.

Fotografická galerie v Kaunasu.
Československá fotografie, 1982, No. 11, p. 494.

Fotografie jako umění 1879-1979 a Umění jako fotografie 1949-1979.
Revue Fotografie, 1982, No. 3, p. 75-79.

André Kertész.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1982, No. 2, p. 13-15.

Šestdesiatka profesora Jána Šmoka.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1982, No. 4, p. 14-17.

Romualdas Požerskis.
Catalogue, Galária F, Banská Bystrica 1982.

Man Ray.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1982, No. 5, p. 13-15.

Fotografické muzeum v Mnichově.
Československá fotografie, 1983, No. 10, p. 445.

Aleksandras Macijauskas
Revue Fotografie, 1983, No. 1, p. 33-40.

Fotografie 1922 – 1982.
R evue Fotografie, 1983, No. 3, p. 84.

Tři litevští dokumentaristé.
Revue Fotografie
, 1983, No. 4, p. 28-33.

Alexandr Rodčenko.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1983, No. 1, p. 13-15.

Fotografické Arles 1982.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1983, No. 5, p.13.

Lászlo Moholy-Nagy.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1983, No. 8, p. 13-16.

Pohled na minulost polské fotografie.
Československá fotografie, 1984, No. 3, p. 112.

Přehlídka mladé generace z FAMU.
Československá fotografie,  1984, No. 4, p. 164-172.

Fotografická konfrontace v Gorzówě.
Československá fotografie, 1984, No. 8, p. 349.

Josef Ehm jubilantem.
Československá fotografie, 1984, No. 8, p. 372.

Festival Amsterodam – foto.
Československá fotografie, 1984, No. 10, p. 452-461.

Závěrečné teoretické práce z FAMU.
Revue Fotografie
, 1984, No. 1, p. 18.

Institut výtvarné fotografie.
Revue Fotografie
, 1984, No. 2, p. 28-33.

Eugen Wiškovský.
Revue Fotografie
, 1984, No. 4, p. 63-69.

Viktor Kolář.
Reflexions (Amsterodam), 1984, No. 12, p. 8-9.

Dějiny fotografie v datech.
Československá fotografie, 1985, No. 1. p. 29, No. 2, p. 125 , No. 8, p. 125, No. 10, p. 461. 1986, No. 6, p. 274, No. 7, p. 327.

Fotografické Arles 1984.
Československá fotografie, 1985, p. 130-131.

Uzavřené dílo Billa Brandta.
Revue Fotografie
, 1985, No. 1, p. 69-73.

Andrejs Grants.
Revue Fotografie, 1985, No. 3, p. 29-31.

Eugen Wiškovský.
Catalogue, Torino Fotografie 85, Edizioni Panini, Modena 1985, p. 19-22.

S Jindřichem Marcem o fotografickém svědectví z prvních poválečných měsíců, Československá fotografie, 1986, No. 5, p. 197-199.

Fotografie absolventů FAMU.
Československá fotografie, 1986, No. 2, p. 68-77.

Československá fotografie v Londýně.
Československá fotografie, 1985, No. 5, p. 228-232.

Naše zahraniční úspěchy 1985.
Československá fotografie, 1986, No. 6, p. 253.

Impulsy z Turína.
Československá fotografie, 1986, No. 7, p. 302-303.

Amsterodam Foto 86.
Československá fotografie, 1986, No. 11, p. 500-508.

Švédská fotografická skupina Mira.
Revue Fotografie, 1986, No. 3, p. 16-23.

Aranžovaná fotografie Stanislava Friedlandera.
Revue Fotografie, 1986, No. 3, p. 62-65.

Tjechische studenten tonen sterke kanten.
Profesionale Fotografie (Amsterdam), 1986, No. 5, p. 40-42.

15 let Institutu výtvarné fotografie.
Československá fotografie, 1987, No. 5, p. 228-232.

Sedmnáctá Fotografia academica.
Československá fotografie, 1987, No. 6, p. 244-245.

Inspirace francouzského měsíce.
Československá fotografie, 1987, No. 7, p. 308-317.

Klasik české fotografie František Drtikol.
Revue Fotografie, 1987, No. 1, p. 68-78 (with Antonín Braný).

Virgilius Šonta.
Revue Fotografie
, 1987, No. 2, p. 8-13.

Richard Kalvar.
Revue Fotografie, 1987, No. 4, p. 54-59.

Institut výtvarné fotografie.
Catalogue, Domu umění města Brna, Brno 1987.

Jindřich Marco: Fotografoerde de puinhapen van do tweede werel doerlag.
Focus (Amsterdam), 1987, No. 6, p. 19-24.

Fotografie absolventů FAMU.
Catalogue výstavy UPM, Praha 1987 (with Zdeňek Kirschner).

Antanas Sutkus.
Výtvarníctvo-fotografia-film, 1987, No. 11, p. 11-12.

Fotografie absolventů FAMU po dvou letech.
Československá fotografie, 1988, No. 2, p. 64.

Národní centrum fotografie v Bathu.
Československá fotografie, 1988, No. 3, p. 125.

Ľudovít Hlaváč – Dějiny fotografie.
Československá fotografie, 1988, No. 5, p. 198-199.

O fotografii s Williamem Kleinem.
Československá fotografie, 1988, No. 6, p. 260—261.

Sto let Eugena Wiškovského.
Československá fotografie, 1988, No. 11, p. 488-492.

Paul der Hollander.
Revue Fotografie, 1988, No. 3, p. 28-34.

Pražská výstava absolventů FAMU.
Revue Fotografie
,  1988, No. 3, p. 73-77.

Franco Fontana.
Revue Fotografie, 1988, No. 4, p. 48-52

Agentura Network.
Revue Fotografie, 1988, No. 4, p. 68-71.

Umění fotografie Billa Brandta.
Světová literatura, 1988, No. 1, p. 232-233.

Krajiny Eugena Wiškovského. In: Catalogue 4. bienále fotografie přírody, Technické muzeum Brno 1988.

Umění fotografie Zofie Rydetové.
Světová literatura, 1988, No. 6, p. 226-227.

Výstavy fotografií na Photokině 88.
Československá fotografie, 1989, No. 1, p. 20-29.

Muzeum fotografie v San Diegu.
Československá fotografie, 1989, No. 1, p. 29.

Nedorozumění kolem Dokumentu.
Československá fotografie, 1989, No. 2, p. 78-79.

Gieraltowski a jeho téma.
Československá fotografie, 1989, No. 3, p. 116-124.

S Viktorem Kolářem o fotografických svědectvích.
Československá fotografie, 1989, No. 5, p. 212-220.

Puškinovo muzeum v Moskvě.
Československá fotografie, 1989, No. 6, p. 253.

Verena von Gagern.
Revue Fotografie
, Revue Fotografie, 1989, No. 1, p. 42-47.

Lorenzo Merlo, Revue Fotografie, 1989, No. 3, p. 44-47.

Peter Župník, Revue Fotografie, 1989, No. 3, p. 48-52.

Šedesát let od výstavy Film a foto ve Stuttgartu.
Revue Fotografie, 1989, No. 3, p. 70-73.

Fotografie v českých zemích a na Slovensku 1945-1989. 1st part.
Revue Fotografie, 1989, No. 4, p. 2-11.

Fotografie a fokalky skupiny Ra.
Revue Fotografie, 1989, No. 4, p. 76-79.

Virgilius Šonta.
Profesionale Fotografie (Amsterdam), 1989, No. 1, p. 40-42.

Umění fotografie Williama Kleina.
Světová literatura, 1989, No. 2, p. 234-235.

František Drtikol – Fotograf von Weltgeltung.
Fotografie (Leipzig), 1989, No. 6, p. 226-233.

Umění fotografie Romualdase Požerskise.
Světová literatura, 1989, No. 3, p. 238-239.

Holandsko plné fotografií.
Československá fotografie, 1990, No. 1, p. 20-29.

Za Josefem Ehmem.
Československá fotografie, 1990, No. 5, p. 227.

Fotografie v českých zemích a na Slovensku 1945-1989. 2nd part.
Revue Fotografie
, 1990, No. 1, p. 12-23.

Fotografie v českých zemích a na Slovensku 1945-1989. 3rd part.
Revue Fotografie, 1990, No. 2, p. 10-19.

Když skončila válka, Fotografie Jindřicha Marca.
Revue Fotografie
, 1990, No. 2, p. 20-28.

Marie Botová.
Revue Fotografie
, 1990, No. 2, p. 44-47.

Evropská výměna.
Revue Fotografie
, 1990, No. 3, p. 66-67.

Eva Fuková.
Revue Fotografie, 1990, No. 4, p. 48-53.

Fotografie v českých zemích a na Slovensku 1945-1989. 4th part.
Revue Fotografie
, 1990, No. 4, p. 60-65.

Umění fotografie Maria Giacomelliho.
Světová literatura, 1990, No. 3, p. 232-233.

Fotografie um der FAMU Prag, Fotografie (Leipzig), 1990, No. 2, p. 68-73.

Umění fotografie Alexandra Rodčenka.
Světová literatura, 1990, No. 3, p. 238-239.

Umění fotografie Edwarda Hartwiga.
Světová literatura, 1990, No. 4, p. 241-242.

Umění fotografie Diany Arbusové.
Světová literatura, 1990, No. 6, p. 230-232.

Československá fotografie v datech.
Československá fotografie, 1990, No. 1-12, 1991, No. 1-12, 1992, No. 1-12.

Pařížský Měsíc fotografie.
Československá fotografie, 1991, No. 4, p. 10-11.

Nedoceněný Jaroslav Rössler.
Československá fotografie, 1991, No. 5, p. 13-14.

Česká a slovenská fotografie 80. let. In: Česká a slovenská fotografie dnes, edition Revue Fotografie, vol. 1, Orbis, Praha 1991, p. 2-17.

Michal Macků. In: Česká a slovenská fotografie dnes, edition Revue Fotografie, vol. 1, Orbis, Praha 1991, p. 26-31.

František Drtikol.
Catalogue, (Odense), 1991, No. 3, p.51-58.

Michal Macků.
Catalogue, Galerie pod podloubím, Olomouc 1991.

20 let Institutu výtvarné fotografie.
Catalogue, Slezské zemské muzeum, Opava 1991.

Fiarnes Tjekkoslovakiske Fotografie / Czechoslovak Photography of the 1980, Catalogue (Odense), 1991, No. 4, p. 4-13.

Umění fotografie Iana Berryho, Světová literatura, 1991, No. 4, p. 168-173.

20 let Institutu výtvarné fotografie.
Catalogue, Slezské zemské muzeum, FF SU, Opava 1991.

Another Side of František Drtikol.
Catalogue, Jacques Baruch Gallery, Chicago 1991 (with Zdeněk Kirschner).

Fotografie Roberta Mapplethorpa.
Světová literatura, 1991, No. 5, p. 142-146.

Fotografie txecoslovaca contemporania. Fundació „la Caixa“ , Primavera fotopgráfica, Barcelona 1991 (with Miroslav Vojtěchovský) Barcelona/Granollers 1992.

David Bailey.
Catalogue, Národní technické muzeum, Olympus, Praha 1992.

Hvězda strašné trojky (David Bailey), Reflex, 1992, No. 42, p. 74-79.

Ryzsard Horowitz.
Catalogue, Prague House of Photography, Olympus, Praha 1992

Díra do Ameriky (Ryzsard Horowitz).
Reflex, 1992, No. 46, p. 52-56.

Michal Macků.
Catalogue, U dobré pastýřky, Brno 1992.

Eugen Wiškovský.
Catalogue, Prague House of Photography, MK ČR, Praha 1992.

František Drtikol. In: Photo´93, The Annual of the British Journal of Photography. London, 1992, p. 41-43.

Sandy Skoglund.
Československá fotografie, 1993, No. 1, p. 29-33.

Dvě knihy Jindřicha Štreita.
Revue Fotografie
, 1993,  No. 4, p. 24-25.

Czech Photography of the 1990’s. Catalogue výstavy, Maclaurin Art Gallery, Ayr 1993 (with Miroslav Vojtěchovský).

Czech and Slovak Photography Between the Wars to the Present. Catalogue, Fitchburg Art Museum, Massachussetts 1993 (with Antonín Dufek and Václav Macek).

Středoevropská fotografie v Paříži.
Ateliér, 1993, No. 6, p. 6.

Měsíc fotografie v Paříži.
Reflex, 1993, No. 11, p. 50-55.

A fotografia Checa dos Anos 90. Catalogue, Centro Cultural de Belém, Lisboa 1993 (with Miroslav Vojtěchovský).

World Press Photo.
Reflex, 1993, No. 37, p. 30-34.

Jeanloup Sieff, Československá fotografie.
1994, No. 3, p. 8-10.

Fotografické metropole: Berlín.
Československá fotografie, 1994, No. 5, p. 6-7.

Fotografické metropole: New York.
Československá fotografie, 1994, No. 6, p. 8-9.

Fotografické metropole: Paříž.
Československá fotografie, 1994, No. 7, p. 10-11.

Fotografické metropole: Vídeň.
Československá fotografie, 1994, No. 8, p. 8-9.

Fotografické metropole: Kolín nad Rýnem.
Československá fotografie, 1994, No. 9, p. 6-7.

Drtikolovy ženy.
Československá fotografie, 1994, No. 9, p. 11-14.

Fotografické metropole: Chicago.
Československá fotografie, 1994, No. 10, p. 6-7.

Zblízka / Close up, William Klein.
Československá fotografie, 1994, No. 10, p. 8-9.

Fotografické metropole: Londýn.
Československá fotografie, 1994, No. 11, p. 4-5.

Bratislavský Měsíc fotografie 1993.
Ateliér, 1994, No. 1, p. 6.

Pocta André Kertészovi.
Catalogue, Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Praha 1994.

Photo City Guide: Prague.
European Photography, 1994, No. 9, p. 68-74.

Michal Macků.
Catalogue, Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Praha 1994.

František Drtikol.
Labyrint, 1994, No. 4, p. 27-28.

František Drtikol.
Catalogue, Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Praha 1994.

Fotografické metropole: San Francisco.
Československá fotografie, 1995, No. 1, p. 9 a No. 2, p. 4.

Fotografické metropole: Mnichov.
Československá fotografie, 1995, No.3, p. 6.

Joel Peter Witkin – Apokalyptický svět.
Československá fotografie, 1995, No. 4, p. 60-67.

Fotografické metropole: Varšava.
Československá fotografie, 1995, No. 6, p. 6-7.

Fotografické metropole: Frankfurt nad Mohanem.
Československá fotografie, 1995, No. 10, p. 8.

František Drtikol.
History of Photography
(London), 1995, No. 4, p. 343-348.

René Burri: Jeden svět.
Catalogue, Galerie Opera, Ostrava 1995.

Fotografické metropole: Moskva.
Československá fotografie, 1996, No. 1, p. 6.

Fotografický svátek ve Skotsku.
Československá fotografie, 1996, No. 2, p.13-16.

Čtyři fotografické festivaly.
Československá fotografie, 1996, No. 10, p. 8-9.

Institut tvůrčí fotografie 25/5.
Catalogue, Slezské zemské muzeum, Opava, Galerie Opera, Ostrava, Galerie 4, Cheb, Národní technické muzeum, Praha, Centrum Kultury Zamek, Poznań, Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólcznesnej, Cieszyn, Slezská univerzita, Opava 1996.

Andrej Bán: Poutníci.
Catalogue, Galerie Opera, Ostrava 1996 (with Lucie Benická).

Viktor Kolář 1965-95.
Catalogue, Galerie Opera, Ostrava 1996.

The Avant – Garde Photographer Jaroslav Rössler.
Imago (Bratislava), No. 3, p. 11-15.

Česká fotografie v datech.
Československá fotografie, 1997, No. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1998, No. 1-12.

Měsíc fotografie v Bratislavě.
Československá fotografie, 1997, No. 3 p. 10-11.

Frank Horvat.
Československá fotografie, 1997, No. 6, p. 13-15.

Tibor Honty: Fotografie / Photographs.
Catalogue, Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Praha 1997.

Michal Macků.
Camera Obscura (Moskva), 1998, No. 3, p. 42-45.

Fotografický adresář České republiky.
Listy o fotografii, Opava 1998, No. 2, p. 98-117.

Antonín Kratochvíl – Incognito.
Film a doba, 1998, No. 3, p. 112-114.

S Williamem Kleinem v módě i mimo módu.
Advanced, 1998, No. 4, p. 21-23.

Modern Beauty – Czech Avant-Garde Photography 1918 – 1948.
Imago (Bratislava), 1998, No. 6, p. 58-60.

Petr Weigl: Na jazyku brouk / The Beetle on the Tongue.
Catalogue, galerie Velryba, Praha 1998.

Jindřich Marco / Karel Cudlín: Izrael 50.
Catalogue, Galerie Opera, Ostrava 1998.

Jaroslav Rössler and the Czech Avant-Garde.
History of Photography (London) 1999, No. 1, p. 82-87.

Monat der Fotografie in Bratislava.
Photonews (Hamburg), 1999, No. 2, p. 5-6.

Česká avantgardní fotografie a svět.
Ateliér, 1999, No. 5, p. 1-2.

Nová věcnost a konstruktivismus v české fotografii.
Ateliér, 1999, No. 5, p. 4-5.

160 let české fotografie.
Advanced, 1999, No. 3, p. 20-27 a No. 4, p. 40-45
(with Pavel Scheufler).

Americké století: Umění a kultura.
Ateliér, 1999, No. 21, p. 25-26.

Fotograf František Drtikol. In: Acta Academica, Bulletin pro teoretickou a vědeckou činnost Akademie múzických umění v Praze, Praha 1999, p. 43-47.

Francie: příkladná péče o fotografii. In: Ochrana fotografických sbírek, Praha 1999, p. 31-36.

Viktor Kolář.
Imago (Bratislava), 1999, No. 7, p. 8-15.

The Eights Month of Photography in Bratislava.,
Imago
(Bratislava), 1999, No. 7, p. 64-65.

Stephanie Kiwitt. Daleko od hvězdy. Ženy z ruského Dálného východu. / Faraway from a Star. Women from Far East Russia. Catalogue, Galerie Velryba, Praha 1999.

Annie Leibovitzová.
Advanced,
1999, No. 1, p. 26-28.

Dům George Eastmana v Rochestru.
Advanced, 1999, No. 1, p. 32-33.

Moderní krása. Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Modern Beauty. Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948. Catalogue, Galerie hlavního města Prahy, KANT, Praha 1999 (with Pierre Bonhomme).

 

 
Sydney, 2007