Vladimír Birgus
Texts
Texts
 

    BOOKS

Česká fotografie 90. let  
   
Česká fotografická avantgarda  
   
Jaroslav Rössler  
   
Vladimír Birgus  
   
European Photography Guide  
   
Rössler2  
   
Czech Photography  
   
Wiškovský  
   
 
   
Drtikol  
   
František Drtikol  
   
   
Vladimír Birgus  

Miroslav Bílek. Profil, Ostrava 1982

Město. Práce, Praha 1984 (with Miroslav Hucek and Pavel Jasanský).

Milan Borovička. Profil, Ostrava 1984.

Informatorium II. (Fotografie.) Mladá fronta, Praha 1984.

USA. Gondrom Verlag, München 1988; Comptoir du Livre, Paris 1990; Muza, Warszawa 1992; Pressfoto, Bratislava 1992 (with Ivo Petřík).

František Drtikol. Odeon, Praha 1986, 1989 (with Antonín Braný).

Československo 89. Panorama, Praha 1990.

Tchechoslowakische Fotografie der Gegenwart. Museum Ludwig, Köln – Edition Braus, Heidelberg 1990 (with Miroslav Vojtěchovský).

Vývoj československé fotografie v datech 1945-1989. SPN, Praha 1990.

Das einsame Wesen. Text Frank Matthä-Hollitzer. Bohl, Eisenach 1991.

Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993 ( with Petr Balajka, Antonín Dufek, Ĺudovít Hlaváč, Martin Hruška, Pavel Scheufler, Ladislav Šolc).

Fotograf František Drtikol. Prostor, Praha 1994.

Jindřich Marco – Hořká léta – Evropa 1945-1947. Orbis, Praha 1995.

Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s. KANT, Praha 1996 (with Miroslav Vojtěchovský).

European Photography Guide 6. European Photography, Göttingen 1997 (s Petrem Badgem / with Peter Badge).

František Drtikol – Modernist Nudes. Robert Koch, San Francisco 1997.

Beaute Moderne – Les avant-gardes photographiques tchéques 1918-1948. Mission du patrimoine photographique, Paris 1998 (with Pierre Bonhomme).

Czech Photography of the 1990s. KANT, Praha 1998 (with Miroslav Vojtěchovský).

Česká fotografická avantgarda 1918-1948. KANT, Praha 1999.

Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948. Arnoldsche, Stuttgart 1999.

Fotografie v českých zemích 1839-1999. Grada, Praha 1999 (with Pavel Scheufler).

Photographer František Drtikol. KANT, Praha 2000.

František Drtikol. KANT, Praha 2000.

European Photography Guide 7. European Photography, Göttingen 2000 (with Peter Badge).

Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography. KANT, Praha 2000 (with Jan Mlčoch).

Laterna Magica. Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwischenkriegszeit. Rupertinum, Salzburg 2000 (with Margit Zuckriegl and Antonín Dufek).

Jaroslav Rössler. TORST, Praha 2001.

Maestri della fotografia dell’avanguardia ceca negli anni Venti e Trenta / Masters of the Czech Avant-Garde Photography of the 1920’s and the 1930’s. Silvana Editoriale, Milano 2001 (with Margit Zuckriegl).

Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948. The MIT Press, Cambridge & London 2002.

Jaroslav Rössler – fotografie, koláže, kresby. KANT, Praha 2003 (with Jan Mlčoch).

Jaroslav Rössler – Czech Avant-Garde Photographer. The MIT Press, Cambridge & London 2004 (with Jan Mlčoch).

Akt w fotografii czeskiej 1960-2000. BWA, Wroclaw 2003.

Vladimiír Birgus: Cosi nevyslovitelného – Something Unspeakable. Text Tomáš Pospěch. KANT, Prague 2003.

Evžen Sobek: Ecce homo. Brno 2004.

Vladimír Birgus: Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografie 1981-2004. Text Elźbieta Lubowicz. KANT, Praha 2004.

Jiří Křenek. KANT, Praha 2004.

Collaboration on many other books, for instance Contemporary Masterworks (London and Chicago 1991), Contemporary Photographers (Detroit and London 1995), Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Praha 1995), Die Kunst der Abstrakten Fotografie / The Art of Abstract Photography (Stuttgart 2002)

Birgus, V., Mlčoch, J.: Česká fotografie 20. století. UPM & KANT, Praha 2005. 164 pp. ISBN 80-86217-89-2.

Birgus, V., Mlčoch, J.: Czech Photography of the 20th Century. UPM & KANT, Praha 2005. 164 pp. ISBN 80-86217-90-6.

Birgus, V.: Eugen Wiškovský. Torst, Praha 2005. 144 pp. ISBN 80-7215-266-1 (Czech and English).

Birgus, V., Mlčoch, J.: Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography. KANT, Praha 2005. 2nd edition (Czech and English).

Birgus, V. (ed).: Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006 / Graduates of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava. Slezská univerzita, Opava 2006, 228 pp. ISBN 80-7248-378-1 (Czech and English – with Aleš Kuneš, Václav Podestát and Tomáš Pospěch).

Birgus, V.: František Drtikol. Actes sud / Photo Poche, Arles 2007, 142 s. ISBN 978-2-7427-4856-3 (French).

 

    AWARDS

International Festival Primavera Fotográfica, Barcelona 2000 – Grand prix for the best photographic book from years 1998-99 (Česká fotografická avantgarda 1918-1948).

International festival Month of Photography, Bratislava 2000 – Grand prix for the best photographic book from the Central and East Europe from years 1999-2000 (Česká fotografická avantgarda 1918-1948).

Golden Light Book Award for the best book from the history of photography published in the USA in 2002 (Czech Photographic Avant-Garde 1918-1948)

Many prizes in competitions „The Best Photographic Book of the Year“ and „The Most Beautiful Book“.

 
download BERLIN, 1993